Musikskolen følger med få undtagelser folkeskolernes ferieplan

 

Ferieplan for skoleåret 2018-19

Sommerferie 2018: første undervisningsdag torsdag den 16. august 2018 

Efterårsferie: fra mandag den 15. oktober til fredag den 19. oktober 2018

Juleferie: fra torsdag den 20. december til fredag den 4. januar 2019

Kursus for musikskolen lærere: fra onsdag den 2. januar til fredag den 4. januar 2019 

Vinterferie: fra mandag den 11. februar til fredag den 15. februar 2019

Påskeferie: fra mandag den 15. april til mandag den 22. april 2019

St. Bededag: fredag den 17. maj 2019

Kr. Himmelfartsdag: torsdag den 30. maj til fredag den 31. maj 2019

Grundlovsdag: onsdag den 5. juni 2019

2. Pinsedag: mandag den 10. juni 2019

 

Undervisningsfrie dage for lærerne: fra mandag den 24. juni til fredag den 28. juni 2019

Sommerferie 2018: fra mandag den 1. juli 2019 (sidste undervisningsdag fredag den 21. juni 2019)

 

De nævnte dage er inklusive. 

 

NB! vedr. sidste undervisningsdag: For mandags- og fredagselever gælder det at sidste undervisningsdag er i uge 25. For øvrige elever er sidste undervisningsdag i uge 24.

 

I løbet af sæsonen kan der evt. ligge omlagt undervisning. Omlagt undervisning er undervisning som læreren har flyttet i løbet af året til anden periode.

Ferieplan for skoleåret 2018-2019 kan hentes her.